SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1907  
DANNESHET l. DANDESHET, f.; best. -en.
Etymologi
[jfr ä. d. dandeshed]
(†) sbst. till DANNE.
1) motsv. DANNE 1: godhet; rättrådighet, rättfärdighet; ärlighet, heder. Rettferdugheet, thet är fromheet, godheet, dandesheet. Förspr. t. NT 1526, s. 5 b. RA 3: 377 (1594). Vppehålla tucht, gåt regemente, ärlighet och dannesheet (i hären). Gustaf II Adolf 63 (c. 1620).
2) motsv. DANNE 2: gifmildhet, frikostighet. Brahe Oec. 98 (1585).
Spoiler title
Spoiler content