SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1908  
DASSAREJAKT, r.
Etymologi
[enl. en af generallotsdirektör W. Linder uttalad förmodan torde ordet leda sitt ursprung från den tid Pommern tillhörde Sv. o. beteckna ett slags mindre, i kustfart använd skuta, hemmahörande i Pommern, samt eg. hafva betydt fartyg från Dasser l. Dasserort, en udde på Pommerska kusten. Med afs. på bildningssättet jfr GOTTLANDSSNIPA, KOSTERBÅT, ROSLAGSSKUTA]
(†) ett slags fartyg. Tyska Galjotter och Galleasser och en del Dassare-Jagter .., hvilka merendels hafva en lång continuerande bredd samt äro mycket fyllige åt ändarne. Publ. handl. 11: 473 (1778). Regl. ang. mätning af skepp 1822, s. 8.
Spoiler title
Spoiler content