SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1911  
DESTILLATÖR des1tilatö4r, äfv. däs1-, stundom de1-, l. 4r, äfv. 01—, l. (numera utom i Finl. nästan bl. hvard.) DISTILLATÖR dis1- l. di1-osv., m.; best. -en, äfv. -n; pl. -er.
Ordformer
(förr äfv. skrifvet -ateur. distill- Granberg, Berzelius, Dalin (1850; under distillator))
Etymologi
[liksom t. destillateur (ä. t. distillateur) af fr. distillateur, bildadt till distiller (se DESTILLERA); jfr DESTILLATOR]
= DESTILLATOR 1; jfr DESTILLERARE. Granberg (1807; under distiller), Berzelius Kemi 3: 202 (1818). Dalin (1850; under distillator ss. en från allm. bruketafvikande form). Denna procedur .. bör ej få verkställas af någon annan än destillatören sjelf. Tekn. tidskr. 1896, Allm. s. 263 (i fråga om destillation af nafta).
Spoiler title
Spoiler content