SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1911  
DESTILLERBAR des1tile3r~ba2r, äfv. däs1-, stundom de1-, äfv. 104~1, l. (numera utom i Finl. nästan bl. hvard.) DISTILLERBAR dis1- l. di1-, adj.
Etymologi
[jfr t. destillierbar]
som kan destilleras; äfv. (jfr DESTILLERA 1 b): som gm destillation kan utdragas (ur en blandning osv.). A. E. Nordenskiöld i Framtiden 1877, s. 84. Björkman (1889). Auerbach o. Blomqvist (1908).
Spoiler title
Spoiler content