SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1915  
DIONYSISK di1ony4sisk l. -å- l. -ω-, adj.2
Etymologi
[jfr t. dionysisch]
= DIONYSIANSK. Vår vanliga (dionysiska) tideräkning. Nyström Bibl. ordb. 178 (1868; i följ. upplagor: dionysianska). 2 NF 15: 42 (1911).
Spoiler title
Spoiler content