SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1916  
DIRK dir4k, sbst.1, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(diriken (best. sg.) Rålamb)
Etymologi
[liksom motsv. dan. o. t. dirk, ryska dirik, af nt. l. holl. dirk; jfr eng. derrick, numera om vissa slags kranar för att lyfta svåra tyngder, förr äfv. om talja till den yttersta fjärdedelen af mesanbommen. Det eng. ordet är tidigast uppvisadt i bet. bödel (c. 1600) o. galge (1607), men äfv. dessa bet. torde kunna förklaras ur en urspr. bet.: talja l. dyl. (annorlunda Skeat Etym. dict.). Ordet anses eg. vara det nt. o. holl. personnamnet Dirk, dvs. DIDRIK (motsv. TEODERIK), o. är således eg. samma ord som DYRK; med afs. på den dubbla bet. kan jämföras holl. hanger med bet. dels: stropp, ett kort o. groft skeppståg som slutar med en ring (motsv. sv. HANGARE), dels: bödel (motsv. t. henker)]
sjöt. benämning på tåg med block som begagnas att uppbära o. upplyfta yttre änden af ett gaffelsegels bom; förr (då spri användes i st. f. gaffel) äfv. om det med block försedda tåg hvarmed spriet toppades upp. Diriken der i (dvs. hvari) Sprit hänger. Rålamb 10: 21 (1691). Mesans Dirk upphalas öfver Kryssmärssens ackterkant, inskäres i dess block under Esselhufvudet. Pihlström Skepps aflöpn. 1: 89 (1796, 1812). Har ni dubbla dirkar, så se efter att piken äntrar emellan dem då ni hissar storseglet. Oxenstierna Vanderdecken 24 (1865). Lyft bommen väl i dirkarne. Därs. 41. Bommarna .. hänga med sin aktra ända i dirkarna, som gå upp till masten eller märsen. Uppf. b. 7: 336 (1875). Gaffelnocken uppbäres af pikfall och bomnocken af dirk (ibland af tvenne). Bergdahl Till antipoden 153 (1906). — jfr BOM-DIRK.
Ssgr: DIRK-BLOCK3~2. Pihlström Skepps aflöpn. 1: 118 (1796, 1812). Oxenstierna Vanderdecken 13 (1865).
-STÅND~2. det ställe på en bom där dirken är angjord. Stången bräckes vanligen tätt öfver eselhufvudet; .. och bommen vid dirkståndet eller också 3 à 6 fot från masten. Oxenstierna Vanderdecken 12 (1865).
-TALJA~20. bomdirkstalja. Oxenstierna Vanderdecken 38 (1865). Dirkar .. halas med dirktaljan och tjäna till att lyfta bommen (dvs. mesanbommen). Underv. f. mansk. v. fl. 2: 83 (1881, 1904).
Spoiler title
Spoiler content