SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1918  
DITTILLS di4tils, stundom di3t~til2s, hvard. ngn gg dit4ils resp. dit3~til2s, adv.
Etymologi
[af DIT o. TILLS]
till DIT (B) II: till den (nämnda l. åsyftade) tiden l. stunden; jfr DITINTILL 2, DITINTILLS, DITTILLDAGS. (Den befriade fången) aflade hos mig tacksäjelse för min dittils hafda omsorg. Ågren Gellert 144 (1757). Ända dittils. Björkegren (1786; under ). Herr Leopold .. underkastades en genomförd kritik ... Det var mer än någon dödlig dittils vågat! Sturzen-Becker 1: 7 (1845, 1861). Folket sjönk moraliskt och ekonomiskt i ett dittills osedt elände. O. v. Friesen i Fornv. 1909, s. 61.
Ssg: DITTILLS-VARANDE, p. pr. Rein Psyk. 1: 16 (1876).
Spoiler title
Spoiler content