SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1918  
DITINTILLS di4t~intil1s, äfv. 3~02, adv. (ngn gg skrifvet som två ord)
Etymologi
[af DIT o. INTILLS]
= DITTILLS; jfr DITINTILL 2. Dit intils. Sahlstedt (1773). Säkerhetsakten (förvarades) till riksdagens slut i konungens gömmo och blef ditintills alls icke vidare omnämnd. Adlerbeth Ant. 1: 135 (c. 1792). (Augustus') kraftiga och hofsamma styrelse gaf verlden en dit intills aldrig njuten Frodefrid. Rydberg Rom. d. 28 (1875, 1882). Dens. Vap. 84 (1891).
Spoiler title
Spoiler content