SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1920  
DOGMATISTISK dog1matis4tisk, adj.; adv. -T.
adj. till DOGMATISM (särsk. till d. o. i bet. 2 a). Hela Universum är .. en lefvande subject-objectivitet: .. emedan det icke gifves något ”object” i ordets fordna dogmatistiska betydelse. Atterbom Philos. hist. 517 (1835). Grubbe Filos. ordl. (c. 1840). Nyblæus Forskn. III. 2: 92 (1888).
Spoiler title
Spoiler content