SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1920  
DOLSKA (do`lska Weste), sbst.2, r. l. f.
(†) sbst. till DOLSK, adj.2 Intet fördrag (dvs. undfallenhet, tålamod) hvarken i tankar eller gjerningar (visas af de underordnade), så framt icke en annan passion i momentet fordrar dolska. C. G. Nordin (1785) hos Gilljam Inbjudn. 1880, s. XXXVII. Weste (1807). Dolska .. Naturlig böjelse att inom sig hemligen nära onda afsigter, anslag. Dalin (1850).
Ssg: (†) DOLSKE-MORD. lönnmord. SP 1779, s. 160.
Spoiler title
Spoiler content