SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1920  
DOLSKA (do`lska Weste), sbst.1, r. l. f.
(†) sbst. till DOLSK, adj.1 (Målsman) läggie (vid sin myndlings uppfostran) ingo dolsko wider, medh mindre han will umbgälla sin försumelse. RARP 4: 635 (1651). Då jag eftersinnar huru alla andra Nationer då redan .. begynt tänka, .. så må man visserligen förundra sig öfver den dolska som .. regerade här uti landet. Posten 1769, s. 897. C. J. L. Almqvist i Skandia 3: 93 (1834). Dalin (1850). Böttiger i SAH 50: 332 (1874).
Spoiler title
Spoiler content