SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1920  
DOMARINNA dωm1arin3a2, f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[jfr d. dommerinde]
1) [jfr motsv. anv. i d.] kvinnlig domare. På then samma tijdhen war Domarinna j Israel then Prophetissan Debora. Dom. 4: 4 (Bib. 1541); jfr DOMARE 3. E(ders) F(urstliga) N(åde) måtte .. om sådana höghwichtigha och Andeligha saker, sielff een Christen Domarinna warda. P. P. Gothus Underv. Dedik. a 6 b (1590); jfr DOMARE 5. (Lybeck) ville gerna vara en Domarinna mellan de Nordiska Makter. Dalin Hist. III. 1: 8 (1761); jfr DOMARE 4. Proceduren (vid kärleksdomstolarna) var den, att den tvistiga frågan förelades domarinnorna .., hvarpå de .. fällde utslag. Vising Prov. trub.-diktn. 94 (1904).
2) (†) domares hustru. Swedberg Dödst. 374 (1711).
Spoiler title
Spoiler content