SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1920  
DOMSPANN.
(†) oförklarad sidoform till DAMM-SPANN. Kyrckiowerderna wela opsäija (dvs. frånsäga sig) thet nampnet (kyrkovärdar) och omaket som ther medh fölier effter dombspan är dem ifrån tagin. Murenius Acta visit. 71 (1640). BtFH 2: 400 (1640). Instr. f. landz-bookhåll. 1688, s. B 1 b.
Spoiler title
Spoiler content