SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1922  
DRAGANT dragan4t, i fackspr. äfv. TRAGANT tra- l. TRAGAKANT trag1akan4t, r. (l. m.), äfv. (förr vanl.) n.; best. -en, ss. n. -et.
Ordformer
(dragant 1640 osv. tragant 1578 osv. tragakant (-chant) 1578 osv. dragakant (-chant) 15781613)
Etymologi
[ytterst af lat. tragacanthum (tragantum, dragantum) dragant, bildadt till tragacantha, dragantbuske, af gr. τραγάκανϑα, dragantbuske, af τράγος, bock (se TRAGEDI), o. ἄκανϑα, törnbuske]
benämning på ett visst gummiliknande växtämne (jfr -BUSKE); äfv. sockerbag. öfvergående i bet.: dragantmassa. B. Olavi 34 a (1578). Lijtet pulvicerat Dragant med Rosenättikia (stillar näsblod). Lindh Huuszapot. 51 (1675). Grafström Kond. 2 (1892). — jfr GUMMI-, SOCKER-DRAGANT.
Ssgr: DRAGANT-BUSKE. benämning på olika, till släktet Astragalus Lin. hörande buskväxter som afsöndra dragant; särsk. buskväxten Astragalus Verus Oliv. Möller (1790).
-GUMMI. Nyblæus Farm. 193 (1846).
-MASSA. sockerb. för formande af olika figurer, ss. dufvor, fjärilar, blommor m. m. afsedd massa af socker o. dragant. Grafström Kond. 197 (1892).
Spoiler title
Spoiler content