SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1922  
DRAGBINDA dra3g~bin2da, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(dragbinda Rothof Hush. 471 (1762) osv. drabinda Linné Sk. 177 (1751), Aspegren Fl. 38 (1823). drabinga Linné Sk. 112 (1751). drabin Linné Sk. 221 (1751), Rothof Hush. 471 (1762))
Etymologi
[af sv. dial. (Skåne, Blekinge) drabinda, drabin(d), drabing, drabän; af DRAGA, v. I 10, o. BINDA, sbst. (se d. o. 4)]
namn på olika slag af slingerväxter. — särsk.
1) växten Asperugo procumbens Lin., kryprifva, ormögon, paddfot. Linné Sk. 112 (1751; anfördt ss. förek. i Skåne).
2) växten Convolvulus arvensis Lin., åkervinda. Linné Sk. 221 (1751; anfördt ss. förek. i Skåne).
3) växten Potentilla reptans Lin., reffingerört. Aspegren Fl. 38 (1823).
4) växten Galium aparine Lin., snärjmåra, snärjgräs. Lilja SkFl. 60 (1838).
Spoiler title
Spoiler content