SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1922  
DRAKONISK drakω4nisk, adj.2; adv. -T.
Ordformer
(-onsk Böök)
Etymologi
[jfr likbetydande t. drakonisch, eng. draconic; till namnet på den för sina stränga lagar beryktade fornatenske lagstiftaren Drako (gr. Δράκων)]
adj. till DRAKO.
1) i eg. bem.; nästan bl. i uttr. de drakoniska lagarna, om de lagar som stiftats af Drako. Wilde Pufendorf Samlefnadsplicht Föret. 3 (1747).
2) i utvidgad anv.: öfvermåttan sträng; rigorös. Drakoniska bestämmelser, förbud, förordningar, påbud, straff. Drakonisk stränghet. Andersson Frem. ord (1845). Böök Tegnér 1: 275 (1917).
Spoiler title
Spoiler content