SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1922  
DRAKONISK drakω4nisk, adj.1
Etymologi
[jfr eng. draconic i motsv. anv.; bildadt till lat. draco (se DRAKE, sbst.1)]
astr. användt ss. adj. till DRAKE, sbst.1 4 b. Drakonisk månad, månad beräknad efter den tid månen behöfver för sitt omlopp från den ena af sina noder till samma nod igen. Den drakoniske månaden är = 27 dagar, 5 timmar, 5 minuter och 35,5 sekunder. NF 1: 1253 (1876).
Anm. I samma bet. som d. o. använder Gyldén Astr. 26 (1874) drakonitisk.
Spoiler title
Spoiler content