SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1922  
DRESSIN dräsi4n l. dres-, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr (i bet. 1) skrifvet draisine)
Etymologi
[jfr t. o. eng. draisine; af fr. draisine, af namnet på uppfinnaren af ifrågavarande båda slags fordon, tysken C. v. Drais]
1) [jfr motsv. anv. i t., eng. o. fr.] (förr) ett slags primitiv tvåhjulig velociped med styrbart framhjul o. som framdrefs medelst sparkar mot marken. KonstNyhMag. 1: 9 (1818). ConvLex. (1831).
2) [efter t.] järnv. (företrädesvis vid inspektion af banlinje användt) tre- l. fyrhjuligt mindre järnvägsfordon som stakas l. sparkas l. trampas fram (jfr TRALLA, sbst.) l. (då det är fyrhjuligt) vanl. framdrifves medelst häfstång l. vef o. utväxling l. (i senare tid) motor. Swederus IndExposSthm 1866, 3: 29. 2 UB 6: 278 (1904). — i utvidgad anv. En på två skenor .. i taket (på logen) löpande dressin med fyra hjul (medelst hvilken ett upphissadt sädeslass föres till den plats där det skall afläggas). LB 4: 477 (1907). — jfr MOTOR-, VELOCIPED-, ÅNG-DRESSIN.
Spoiler title
Spoiler content