SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1922  
DRÖJSEL, äfv. DRÖJSLE, f. l. r.; best. -slen; pl. -sler.
Ordformer
(drög(h)s- (drögx-, dröx- osv.) GR 6: 66 (1529), Lind (1749). drög(h)sl (drögzl) Helsingius (1587), Hamb. (1700). drygzel IABörk (1688) i LejonkDr. 126. -sel (-zel, -säll osv.) Stiernman Riksd. 140 (1540), Lind (1749). -sle (-xle, -zle) GR 6: 66 (1529), SynodA 2: 46 (1586))
Etymologi
[till DRÖJA, v.; jfr DRÖJSLA]
(†)
1) = DRÖJSMÅL 1. GR 6: 66 (1529). Til Gudh skal man (i frestelsen) aldraförst sigh begifwa vthan all drögsel och disputation medh sigh sielff. Emporagrius AUlfsparre D 4 b (1647). Lind (1749).
2) = DRÖJSMÅL 3. När jag .. et dygn war uppehållen, .. kom General-Majoren sjelf at ursäkta min drögsel. Ehrensteen (1687) hos Loenbom Anecd. I. 5: 113. Peringskiöld Jord. 93 (1719).
3) = DRÖJSMÅL 6. När iag meenar skaal som äggeskaal, .. skrifs för dröxlen skull tu aa'n. Columbus Ordesk. 47 (1678).
Spoiler title
Spoiler content