SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1922  
DULLA, f., l. DULLE, m.; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. dole, dolle, tofs, vippa]
(†) ett slags prydnad på hattfjädrar, fjäderbuskar o. d. En Swartt Högh Long fieder, mett. 2. duller, ther vdi sitia. 2. wipszer Smickade mett Sölff och perlor. HH 2: 18 (1548). En huitt long Spanisk fieder, mett en dulla ... En Huitt Dulle, mett en knap aff Inszegull påå Endan. Därs. 20.
Spoiler title
Spoiler content