SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1917  
EDELWEISS e3del~vaj2s, stundom ä3-, äv. ~väj2s, äv. (i sht i södra Sv.) 40~1, r.; best. -en, i best. anv. äv. utan slutartikel (Snoilsky, Wirsén); pl. -er, äv. =, ngn gg -ar.
Etymologi
[liksom eng. edelweiss av t. edelweiss, av edel (se ÄDEL) o. weiss (se VIT)]
alpväxten Leontopodium alpinum R. Brown, utmärkt gm sina icke vissnande, vitulliga blomkorgssamlingar o. blad; jfr ÄDELVIT. Oscar II 3: 251 (1864, 1888). Snoilsky 2: 253 (1881). C. D. af Wirsén i PT 1909, nr 93 A, s. 3.
Ssg: EDELWEISS-BUKETT.
Spoiler title