SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1917  
EFTERBETALA äf3ter~beta2la, v. -ar, äv. -er, -ade l. -te, stundom -de, -at l. -t, -ad l. -t, stundom -d; se för övr. BETALA. vbalsbst. -ANDE, -NING (se d. o.).
Etymologi
[till EFTER- 8 o. BETALA 1, med anslutning till EFTERBETALNING; jfr d. efterbetale, ävensom holl. nabetalen, t. nachzahlen]
verkställa en betalning efteråt (efter föreskriven l. överenskommen tid o. d.); betala (vad som fattas i en summa som bör erläggas o. d.). Vägran att efterbetala porto (för ofullständigt frankerad brevpostförsändelse) anses såsom vägran att emottaga försändelsen. SFS 1869, nr 31, s. 7. Jungberg (1873).
Spoiler title
Spoiler content