SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1917  
EFTERGISSA, v.
Etymologi
[till EFTER- 7]
(†) gm gissning utröna l. utforska (ngt). Emporagrius Likpr. ö. J. Dela Gardie O 1 a (1652). Jordenes innerste dehlar .. kunna (icke) bewandras, eller såsom närwarande ransakas, vthan allenast med förståndets resor och diupsinnigt speculerande eftergissas. Hiärne 2 Anl. 135 (1706).
Spoiler title
Spoiler content