SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1917  
EFTERHÄNGSENHET äf3terhäŋ1sen~ he2t, äv. 30~200, r. l. f.; best. -en.
sbst. till EFTERHÄNGSEN.
1) (†) motsv. EFTERHÄNGA I 1: förhållande(t) att ngn följer (en fiende) hack i häl. Höpken 2: 399 (1757).
2) (†) motsv. EFTERHÄNGA I 2: ivrigt strävande l. fikande (efter ngt). Efterhängsenheten efter verldsliga nöjen. Schartau Utk. t. pred. 345 (1820).
3) till EFTERHÄNGSEN 3.
a) till EFTERHÄNGSEN 3 a. Möller (1790). Blif nu ej ledsen på min efterhängsenhet, utan skrif några tröstande ord. E. Tegnér (1843) hos Wrangel Den blåögda 153. Tavaststjerna Inföd. 212 (1887).
b) (mindre br.) till EFTERHÄNGSEN 3 b. Lindfors (1815).
Spoiler title
Spoiler content