SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1918  
EFTERLÄNGTELIG, adj.
Etymologi
[avl. av EFTERLÄNGTA]
(†) efterlängtansvärd, högst önsklig (för ngn). Det tächtes Högw(ördi)ge H(er)r Biskoppen .. migh den effterlängtelige barmhärtighet bewjsa, att fälla een ödmiuk jntercession (dvs. förbön) för migh hoos Hans Kongl(ig) Maij(estä)t. Växiö domk. akt. 1691, nr 192.
Spoiler title
Spoiler content