SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1918  
EFTERLÄNKELSE, r. l. f.
Etymologi
[vbalsbst. till ä. nysv. länka sig efter (se LÄNKA, v.)]
(†) handling(en) l. förhållande(t) att rätta sig efter l. följa (ngn); eftergift (för ngn), anslutning (i meningar o. d. till ngn). (Ceremonier måste avskaffas) änär som helst the genom någrahanda skadeligh tilfelle .. (såsom är .. föreenings skeen och effterlenkelse in till sanningennes fiendar ..) etc. .. bliffua .. skadeliga. L. Petri Kyrkost. 33 a (1566).
Spoiler title
Spoiler content