SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1918  
EFTERLÄSPA äf3ter~läs2pa, v. -ade. vbalsbst. -ANDE.
Etymologi
[till EFTER- 11 c; jfr holl. nalispen, t. nachlispeln]
(föraktl.) läspande eftersäga. Hofvets efterläspande af Hertigin(nan) Charlottes försäkran att (osv.). P. Wieselgren i Biogr. lex. 14: 333 (1847).
Spoiler title
Spoiler content