SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1918  
EFTERMAKA äf3ter~ma2ka, v. -ade. vbalsbst. -ANDE.
Etymologi
[till EFTER- 8 o. MAKA, v.]
metall. efteråt l. ånyo maka in (gösar i en färskugn) l. maka ihop (kol i en smältugn). Rinman 2: 621 (1789). Jernk. annal. 1830, s. 318.
Spoiler title
Spoiler content