SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1918  
EFTERPUSTA, v. -ade.
Etymologi
[av EFTER o. PUSTA, v.]
(†)
1) [till EFTER- 2] utsända vindpustar efter (ngn l. ngt). Juno .. / Iris sänder, i hemliga värf till de Troiska skeppen, / Efterpustande henne i flygten med gunstiga vindar. Adlerbeth Æn. 125 (1804).
2) [till EFTER- 7; jfr t. nachseufzen] flämta efter (ngt), sucka efter (ngt), häftigt längta l. trakta efter (ngt). Alt werdsens gods, som mången effterpustar. Lybecker 197 (c. 1715).
Spoiler title
Spoiler content