SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1918  
EFTERPUTSA äf3ter~put2sa, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING; jfr EFTERPUTS.
Etymologi
[till EFTER- 8 c; jfr t. nachputzen]
verkställa en putsning av (ngt) efter o. ss. kompletterande en föregående putsning l. ngn annan procedur; särsk. (i fackspr.) om avslutande putsning av ett arbetsstycke o. d.; jfr EFTERPOLERA. (När formningen är fulländad) upplyftes (gjut-)modellen, då intrycket efter denna slätas och efterputsas. Almroth Karmarsch 92 (1838). Den i sämre (skulpterade snickeri-)arbeten vanliga efterputsningen, som tager bort all friskhet och karaktär. C. Wästberg i Meddel. fr. Sv. slöjdfören. 1891, s. 14. Jernk. annal. 1902, s. 375.
Spoiler title
Spoiler content