SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1918  
EFTERSJUKA äf3ter~ʃɯ2ka, r. l. f.; best. -an.
Etymologi
[till EFTER- 8]
(mindre br.) landt. sjukdom å potatis som gm smitta från blasten uppstår efter upptagningen. Tidskr. f. landtm. 1882, s. 297. LAHT 1884, s. 162.
Spoiler title
Spoiler content