SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1918  
EFTERSKÄRA äf3ter~ʃä2ra l. ~ʃæ2-, v. -skär, -skar, -skuro, -skurit, -skuren. vbalsbst. -NING.
Etymologi
[till EFTER- 8 c]
(i sht i pass. o. ss. vbalsbst.) tekn. om kompletterande bearbetning med skärande instrument som göres för att avhjälpa befintliga brister l. för att åt ett arbetsstycke o. d. giva dess slutgiltiga form l. utseende. Snidverk förlorar i sina fina delar .. skarpheten, och måste derföre .. medelst bildhuggare-jernen efterskäras. Eneberg Karmarsch 1: 226 (1858). Efterskärning (fulländning) af gängorna (i en gevärspipa). Därs. 2: 759 (1862).
Spoiler title
Spoiler content