SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1919  
EFTERSVALL äf3ter~sval2, n.; best. -et.
Etymologi
[till EFTER- 5 b]
(i högre stil) bildl. (o. i jämförelser) om fortsättning l. eftervärkan (i svagare form) av ngt som tänkes som ett hav i uppror, en svallvåg l. dyl.; efterdyning. En frambrytande ström af förstörelse, på eftersvallet af hvars vågor samhällena länge kringkastas. Geijer I. 6: 67 (1839). Intryck, .. hämtande med sig ett eftersvall från .. (resetidens) inre glädje. Söderhjelm Brytn. 244 (1901).
Spoiler title
Spoiler content