SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1919  
EFTERSVÄRJA, v. -svor, -svoro.
Etymologi
[fsv. äptirsväria, av äptir, adv. (jfr EFTER II 9 b jämte anm. 1:o sp. 91) o. sväria (se SVÄRJA)]
(†) med ed bekräfta (ett avgivet vittnesmål). (Tolv bönder) ransaka[de], vitnade o(c)h eptersworo, ath for(berör)de köp var lagligh giordh. N. Grabbe (1532) i BtFH 3: 20. G. I:s reg. 25: 77 (1555). Vi haffuom hörtt thesse .. böndirs vittnesbyrd .., att the bekenne och medh theris eedh epthersueria ville att (osv.). BtFH 4: 266 (1564).
Spoiler title
Spoiler content