SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1919  
EFTERVRÄKANDE, m.||(ig.); pl. =.
Ordformer
(-ureckiandhe)
Etymologi
[till EFTER- 5 o. VRÄKANDE, p. pr. av VRÄKA (vräkja), hämnas]
(†) = EFTERVRÄKARE. Eric olsons venner och eptherureckiandhe. G. I:s reg. 3: 303 (1526).
Spoiler title
Spoiler content