SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1919  
EFTERVÄXA äf3ter~väk2sa, v. -er, -te, -t, -t; se för övr. VÄXA. vbalsbst. -ANDE, -NING; jfr EFTERVÄXT.
Etymologi
[till EFTER- 8 (c); jfr ä. d. eftervoxe, t. nachwachsen]
(föga br.) (fortfara att) växa l. (ytterligare) växa till, sedan den eg. växtperioden avslutats. Blomkålen kan .. nedsättas i källaren i sand eller vattenfyllda kar för att efterväxa och förvaras. Abelin M. trädg. 104 (1902).
Spoiler title
Spoiler content