SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1922  
EMBARGO ämbar4gω, äv. aŋ- l. am- (ämbárrgo Dalin), r. l. n. (m. Dalin (1850)); best. -n l. -t; i best. anv. äv. utan slutart.
Etymologi
[liksom d., t., eng., fr. embargo av span. embargo, besläktat med EMBARRA]
kvarstad som (vid utbrott av fientligheter) lägges på en främmande nations fartyg (o. gods); i uttr. lägga (i Finl. äv. slå) embargo på (ngt) äv. i utvidgad o. överförd anv.: lägga beslag på, bemäktiga sig (ngt), ”lägga vantarna” på (ngt). Ligga under embargo. SP 1779, s. 389. I Maj månad upphofs det ryska embargo på alla engelska skepp. Adlerbeth Ant. 2: 259 (c. 1815). Jag tänker .. / .. på ditt hjerta fast embargo lägga. Zedritz 1: 43 (c. 1835). Signoran .. slog embargo på den stackars ingeniören. Söderhjelm Brytn. 176 (1901). Gustaf Adolf .. beslöt att lägga embargo på alla engelska skepp och varor i Göteborg. SvH 8: 304 (1905).
Ssgr: EMBARGO-AKT. SP 1809, nr 49, s. 1.
-POLITIK. 2 NF 19: 1221 (1913).
Spoiler title
Spoiler content