SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1922  
ENINGSMAN, m.; best. -mannen; pl. -män. kam. om en klass skattskyldiga under 1500-talet, närmast motsv. torpare; se språkprov under EN-HUSES-MAN.
Spoiler title