SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1922  
ENROLLERING 1role4riŋ, i Sveal. äv. -e3riŋ2, ngn gg INRULLERING in1rul- (i`nrulle´ring Weste), r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(enroll- 1720 osv. enroull- 17221761. inrull- Holmberg, ÖoL (1852))
vbalsbst. till ENROLLERA. Holmberg (1795; under enrôlement). — särsk. (förr) till ENROLLERA slutet; ofta konkretare, dels om sammanfattningen av enrollerade båtsmän (i en provins), dels om ifrågavarande organisation i dess helhet. 2 RARP I. 2: 356 (1720). Huru den i Halland redan inrättade enroulleringen måtte jemte indelningen och roteringen kunna bestå. 2 RA 1: 475 (1723). Gynther Förf. 9: 434 (1870).
Ssgr (förr; till ENROLLERING slutet): ENROLLERINGS-BÅTSMAN. 2 RA 1: 74 (1720). Lagerbring 2 Hist. 1: 149 (1784).
-KARL. jfr -BÅTSMAN. PH 5: 3009 (1750). Schrevelius Civilpr. 564 (1853).
-MANSKAP~20 l. ~02. 2 RA 1: 74 (1720). Gynther Förf. 9: 434 (1870).
-TJÄNST. PH 5: 3009 (1750).
-VÄRK(ET). 2 RA 1: 697 (1723).
Spoiler title
Spoiler content