SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1922  
ERKLÄCKA, v.
Ordformer
(-kläckia RARP)
Etymologi
[efter t. erklecken, av er- (se ER-) o. klecken, räcka till (se KLÄCKA, förslå)]
(†) räcka till, förslå; vara tillfyllestgörande. RARP 6: 84 (1657). VDAkt. 1697, nr 109.