SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1922  
ERKLÄRA l. ERKLARA, v. -ade (p. pf. n. -klart HA 9: 350 (1671)).
Ordformer
(-klar- HA 9: 350 (1671), VDAkt.)
Etymologi
[jfr d. erklære; av resp. efter t. erklären, av er- (se ER-) o. klären, göra (ngt) klart (jfr KLARA)]
(†) förklara (ngn för ngt); äv. refl.: yttra l. förklara sig. Bleffue .. Erchiebiskop Göstaff medh sin Fadher .. och fleere Konung Christierns anhengiare erklärade, at the för Rijkzens Fiender achtade wara skulle. Tegel G 1 1: 77 (1622). På sit ijttersta (bekände han) alltsammanss .. för herrenss Embethe, hwar of(ve)r Hr Gudmundh sig erklara kan. VDAkt. 1697, nr 41.
Spoiler title
Spoiler content