SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1922  
ESTIMERAD, se estimera, v.