SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1922  
EXTAS äksta4s, r. (m. Lindfors (1815), WoJ (1891); f. Lundell); best. -en; pl. -er; förr äv. EXTASI, r. l. f. Anm. Förr användes stundom den gr.-lat. formen. Bergklint Vitt. 137 (1761), Ahrenberg Män. 2: 124 (1907).
Ordformer
(ofta skrivet ekstas, äv. exstas. -tasi(e) Hiärne 2Anl. 121 (1702), Kling Spect. Y 4 a (1735). -tas (-tace, -tase) Dalin Vitt. 4: 379 (1745) osv.)
Etymologi
[jfr t. ekstase, eng. ecstasy, ffr. extasie, fr. extase, lat. ex(s)tasis, ytterst av gr. ἒκστασις, till ἐξιστάναι, bringa från det vanliga tillståndet i ett annat, av ἐκ, ἐξ, ur (se EX-), o. ἱστάναι, ställa (se STÅ)]
1) (†) svimning, vanmakt. (Hon) föll .. i en Ecstasie eller bortryckiande, så at hon 3. dygn eller något mera låg såsom heeldöd. Hiärne 2Anl. 121 (1702). Nyrén Charakt. 28 (c. 1765).
2) (i sht om äldre l. mera primitiva förh.) tillstånd då själsvärksamheten är så uteslutande inriktad åt ett håll att hjärnans värksamhet i vad som rör annat till större l. mindre del upphör; i sht relig. om själens bortryckning från det jordiska o. (hänförda) koncentration omkring det gudomliga; i sht förr äv. om vissa religiöst betonade själssjukdomar, ss. predikosjuka. Falla i extas. Isogæus Segersk. 1068 (c. 1700). Medan .. (de väckta) sålunda lågo i sin ecstase, föregåfvo somliga at de hade sin sansning, och hörde alt, hvad som taltes. Andre sade at de intet viste til sig, utan hade underliga syner. E. Lencquist (c. 1778) i FinKyrkohSP 5: 114. Geijer I. 5: 249 (1820). Hygiea 1842, s. 569. Extasen, sade nyplatonikerna, är formen för det högsta vetandet: den omedelbara åskådningen. Rydberg Ath. 44 (1859). Göransson UndersRel. II. 1: 67 (1905).
3) hänförelse; numera knappast annat än i sg., förr äv. i pl.: utbrott av hänförelse. Dalin Vitt. 4: 379 (1745). Lenngren 89 (1798). Han kom .. i verklig ekstas, bara han tänkte derpå. Knorring Cous. 1: 83 (1834). Jag kan inte med folk, som råkar i extas öfver en primadonnas drillar eller en pianists löpningar. PT 1911, nr 158 A, s. 3.
Avledn.: EXTASIERA, v. (numera föga br.) tr. o. refl., till 3: försätta i extas, resp. försätta sig i extas. (Förståndiga kvinnor) extasiera sig ej vid åsyn af en garnering. SP 1779, s. 1058. NordT 1886, s. 402.
EXTATIKER, m.||ig. [jfr t. ekstatiker] till 2: person som (ofta) faller i extas. Norrmann Eschenburg 2: 133 (1818).
EXSTATISK, adj. till EXTAS. Wulf Köppen 2: 607 (1800).
Spoiler title
Spoiler content