SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
FANER fane4r, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[till FANERA; jfr d. finér, holl. fineer, fourneer, t. furnier, eng. veneer, vaneer, sbst.]
(i sht snick.) tunn skiva av trä (vanl. finare sådant, ss. mahogny l. ek) l. av elfenben, pärlemor, sten o. d. använd antingen till ytbeläggning av l. inläggning i möbler o. d. l. till material för förfärdigande av askar, stolsitsar o. d.; äv. koll. l. ss. ämnesnamn; ofta övergående i bet.: beläggning av faner. Väderlådorne .. äro af ren Ek, med Fanér af Furu. VDAkt. 1779, nr 329. Genomfärgadt trä, ett nytt dekorationsmedel, som tillverkas både massivt och i fanér. PT 1905, nr 260, s. 3. De horisontala fanersågarna .. kunna skära ända till 10 faner pr cm. 2NF 28: 28 (1918). — jfr EK-, MAHOGNY-, VALNÖTS-FANER m. fl.
Ssgr: FANER-BLAD. = -SKIVA. ArbB 170 (1887).
-KVARN. [efter t. furniermühle] (numera mindre br.) = -MASKIN, sbst.1 Kindblad (1870).
-MASKIN, sbst.1 (sbst.2 se under FANERA). maskin varmed faner framställes. TT 1875, s. 160.
-SITS, r. l. m. sits af faner till stolar l. soffor o. d. 2UB 8: 43 (1900).
-SKIVA. skiva av faner. SFS 1835, nr 49, s. 46. 2NF 23: 573 (1915).
-SVARV. svarvmaskin för framställning av faner. TLandtm. 1884, Annonsbl. nr 47, s. 2.
-SÅG. sågvärktyg l. sågmaskin för framställning av faner. JernkA 1833, s. 641. ArbB 169 (1887).
-SÅGNING. framställning av faner gm sågning. Eneberg Karmarsch 1: 64 (1858).
-TRÄ. trävirke användt till l. bestående av faner. Dalin (1851). Man limmar fanerträ i flera hvarf på hvarandra. TT 1872, s. 282.
Spoiler title
Spoiler content