SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
FENOLOGI fe1nologi4, äv. fen1-, l. -ålå-, äv. -lω-, i Sveal. o. Norrl. äv. -ji4, r.; best. -en l. -n.
Etymologi
[jfr t. phänologie; av FENO- (se FENOMEN) o. -LOGI (jfr ASSYRIOLOGI m. fl.)]
bot. o. zool. läran om de på årstidernas växling beroende periodiska företeelserna inom växt- o. djurrikena. HWArnell i BotN 1877, s. 35.
Avledn.: FENOLOGISK, adj. bot. o. zool. Fenologiska iakttagelser. HWArnell i BotN 1877, s. 33.