SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1924  
FESTIVITAS fästi4vitas l. fe-, r.
Etymologi
[av lat. festivitas, avledn. till lat. festum, fest; jfr FESTIVITET]
festlig stämning; högtidlighet, glans. Den verkliga festivitas, som genomgår hela pjesen (dvs. Blanches Ett resande teatersällskap). Sylwan SvLit. 366 (1903). En omisskännelig festivitas, en högtidsstämning .. hvilade öfver samhället. Hedenstierna Svenssons 189 (1903). Sylwan (o. Bing) 1: 326 (1910).
Spoiler title
Spoiler content