SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
FILSA, v., p. pf. -ad.
Ordformer
(filtsa c. 1755)
Etymologi
[efter likbetydande t. filzen (se FILTA); jfr FILS]
(†) tillrättavisa, giva (ngn) en skrapa, ”skälla ut”. Att han publice uthi församblingen såsom een ogärningsman är snubbad och filsad blefven. ConsAcAboP 4: 190 (1674). Schultze Ordb. 954 (c. 1755). jfr UT-FILSA.
Spoiler title
Spoiler content