SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
FILTA fil3ta2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING; -ARE.
Etymologi
[till FILT, sbst.1; jfr d. filte, t. filzen, ävensom FILTAS]
1) bereda (ngt) till filt, valka; förfärdiga (ngt) av filt; förfärdiga (ett filtarbete); abs.: bereda filt; äv. allmännare: sammantova; i p. pf. ofta med adjektivisk bet.: som är av filt, förfärdigad av filt. Filta ull. Filtade tyger, hattar. Schultze Ordb. 954 (c. 1755). De Romare redan ägde konsten at filta Hattar. 1Saml. 4: 413 (1774). Sedan hattämnena .. sålunda äro spunna, skola de filtas. SD(L) 1900, nr 489, s. 4. Ytterstommen (till bastardnäktergalens bo) är konstrikt flätad och filtad af torrt gräs. Ericson Fågelkås. 1: 22 (1906). — jfr HOP-, SAMMAN-FILTA.
2) (tillf.) i p. pf. med adjektivisk bet.: beklädd med filt. Hör du ej, hur död på filtad såla / bakom dig tassar tyst? Fröding Guit. 85 (1891).
3) refl., om material för filtberedning: trassla ihop sig l. tova sig, så att det uppstår filt; ofta i p. pf. med adjektivisk bet.; äv. allmännare. (Ullen) bykes .. först med Lut varsamt, at hon ej filtar sig, til des hon blifvit ren. Brauner Bosk. 8 (1756). I hvarandra filtade rot- och stamdelar af starr- (Carex-)arter. Fennia XV. 3: 14 (1898). 2NF 30: 917 (1920). — jfr HOP-, SAMMAN-FILTA.
4) [jfr motsv. anv. i d.] byggn. putsa (en rappad yta) med ett filtbeklädt bräde. TT 1895, B. s. 56.
Särsk. förb.: FILTA IHOP10 04 l. HOP4. jfr HOPFILTA.
1) till 1. TT 1876, s. 64.
2) refl., till 3. Berndtson (1880). Siwertz Eld. 299 (1916).
FILTA TILLSAMMAN(S)10 032 l. 040, l. SAMMAN32, äv 40. jfr SAMMANFILTA.
1) till 1, = FILTA IHOP 1. Nordforss (1805).
2) till 3; refl., = FILTA IHOP 2. Nordforss (1805).
Spoiler title
Spoiler content