SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
FILTRA fil3tra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE.
Etymologi
[av d. filtre; jfr FILT, sbst.1, o. FILTA]
(i sht i södra Sv.)
1) (mindre br.) tekn. giva (ngt) filtartad beskaffenhet; vanl. i p. pf. med adjektivisk bet.: filtartad. Det s. k. filtrade papperet. Jönsson Gagnv. 417 (1910). Därs. 419.
2) refl.: bliva filtartad, tova ihop sig. Dessa skjortor bibehålla sin trikåhalt, filtra sig icke. SDS 1895, nr 549, s. 1.
Särsk. förb. (till 1 o. 2): FILTRA IHOP10 04 l. HOP4. (i sht i södra Sv.) komma (ngt) att bilda en oredig massa; refl.: tova ihop sig. Garnen voro sönderslitna eller filtrade ihop till en .. oredig klump. Geijerstam FattFolk 1: 5 (1884).
Spoiler title
Spoiler content