SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
FISKALISK fiska4lisk, adj.
Etymologi
[jfr t. fiskalisch; avledn. till FISKUS o. FISKAL]
1) (i sht i fackspr.) som tillhör statskassan l. (i fråga om ä. utländska förh.) regentens kassa l. skattkammare; som har avseende på statskassan l. statens inkomster. Alle Konungslige och Fiskaliske Saker skulle återgifwas Rijket. Schroderus Os. 2: 640 (1635). Man kallade dessa gods (som voro anslagna till underhåll av konungarnas hov) fiskaliska eller kammargods. Strinnholm Hist. 3: 331 (1848). En tid, som betraktade myntningen som en fiskalisk vinst. VittAH 19: 336 (1849). I nutidens civiliserade samhällen är det väl företrädesvis i fiskaliskt syfte — för att erhålla inkomst — som staten inverkar på konsumtionen. EkonS 1: 466 (1894). — särsk. jur. i uttr. fiskalisk rätt, fiskus tillerkända rättsliga förmåner bestående i särskilda privilegier i avs. på preskription, panträtt o. d., ävensom rätt till böter o. förbrutet gods o. d. NF 4: 1388 (1881).
2) i sht jur. som tillhör l. har avs. på l. företages ss. tjänstehandling av fiskal; åsyftande l. bestående i tillsyn att lagar o. förordningar o. d. efterlevas. Fiskalisk aktion, fiskaliskt åtal, av allmän åklagare anställt åtal; särsk. om dyl. åtal mot ämbets- l. tjänsteman för fel l. försummelse i tjänsten. (Åtala ngn) på fiskalisk väg, gm fiskal, gm allmän åklagare. Inleda en fiskalisk aktion mot .. (bibliotekarien) inför konsistoriet. Annerstedt UUH II. 1: 218 (efter handl. fr. 1684). Förhindra de enskilta skogarnes förödelse genom en fiskalisk uppsigt af skogsbetjeningen. Agardh (o. Ljungberg) III. 1: 76 (1857). Yrkesinspektionen var i början hufvudsakligen en rådgifvande myndighet, men har fått sig undan för undan ålagda allt flera uppgifter af rent fiskalisk natur. 2NF 33: 607 (1922).
Anm. I bet. ’på fiskalisk väg', ’gm fiskal' användes stundom adv. fiskaliter [bildat efter mönstret av lat. adv. på -iter]. Arnell Stadsl. 47 (1730; efter handl. fr. 1682). R. Rådet lät .. fiscaliter anklaga Stagnell. BL 12: 272 (1846). 2NF (1907).
Spoiler title
Spoiler content